ВІСТІ Світловодщини 21 березня 2003р.
Газета Світловодської районної ради та районної державної адміністрації

Міжнародний рік прісної води
22 березня - Міжнародний день води

ЦЯ ЖИТТЄДАЙНА СИЛА - ВОДА

Організацією Об’єднаних Націй 2003 рік за ініціативою Таджикистану проголошений Міжнародним роком прісної води. Це рішення має на меті сприяти виконанню визначеного Декларацією тисячоліття завдання до 2015 року скоротити вдвічі кількість осіб, що не мають доступу до прісної води, консолідувати зусилля міжнародної спільноти на розв’язання проблеми збереження водних ресурсів. Основна увага приділятиметься таким питанням, як значення води в охороні здоров’я, сільському господарстві, енергетиці, збереженні біологічного розмаїття та екосистем, подоланні бідності.
Важливою подією у рамках Міжнародного року прісної води стане Третій всесвітній форум з питань води, що відбудеться 16-23 березня в м. Кіото (Японія). Цей форум приурочено до Міжнародного дня води, який щорічно відзначається 22 березня.
Заходи, що здійснюватимуться у рамках Міжнародного року прісної води, створюють додаткові можливості для поглиблення співробітництва українських інституцій, у тому числі і водогосподарських, з міжнародними організаціями, а також активізації діяльності у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів.
Теоретично водні ресурси невичерпні, оскільки вони відновлюються в процесі кругообігу. Ще в недалекому минулому вважалося, що води на Землі так багато, що, за винятком окремих посушливих районів, людям не слід турбуватися про те, що її може не вистачити. Однак споживання води зростає такими темпами, що перед людством дедалі частіше і частіше виникає проблема чистої води. Вода є одним з найважливіших компонентів біосфери, основою життя на Землі; від її нестачі чи надлишку гинуть люди і навіть цілі народи та цивілізації.
У Кіровоградській області загальні водні ресурси складають 50,2 км3, з них місцевий стік – 0,95 км3, приплив з інших областей - 49,2 км3.
Площі, зайняті водними об’єктами, складають 86,0 тис.га (3,5% території області), в тому числі під річками і струмками – 4,1 тис.га., каналами, колекторами і канавами – 0,6 тис.га, водосховищами, ставками та іншими штучними водоймами – 69,9 тис.га (в тому числі площа водного дзеркала Кременчуцького і Дніпродзержинського водосховищ 43 тис.га.), болотами зайнято 10,4 тис.га, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами – 1,0 тис.га.
В області налічується 2185 ставків і 84 водосховища загальною площею водного дзеркала 25628,2 га і об’ємом 497,84 млн.м3. Їх замуленість складає від 20 до 45 % об’єму водойм. Прогнозні ресурси підземних вод по Кіровоградській області складають 157,2 млн.м3/рік. З них затверджені експлуатаційні запаси складають 60,3 млн.м3/рік (38,4% до прогнозних). В області налічується 1562 шт. свердловин.
У Світловодському районі налічується 24 ставки загальною площею поверхні 448 га і загальним об’ємом 3,38 млн.м3. Запаси підземних вод складають 9,9 млн.м3/рік. Свердловин налічується 57 шт.
До Переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997р. № 524, увійшли також водогін обласного державного виробничого підприємства „Дніпро-Кіровоград”, який подає очищену (питтєву) воду для чотирьох міст і багатьох сіл Кіровоградської області та канал Дніпро-Інгулець, головне призначення якого - забезпечення водою Кіровоградського та Криворізького промислових районів і сільгоспугідь Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської областей, а також обводнення ріки Інгулець з метою її оздоровлення. Головні споруди цих водних артерій знаходяться на території Світловодського району, водозабір проводиться з Кременчуцького водосховища.
В управлінні каналу Дніпро-Інгулець, яке підпорядковане Держводгоспу України, 24 квітня 2002 року 3 чол. пройшли курс навчання та отримали посвідчення інспекторів з контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, це Бурлака Віктор Панасович – начальник управління каналу Дніпро-Інгулець, Цюпяшук Микола Григорович – головний інженер та Кошман Володимир Андрійович – начальник експлуатаційної дільниці.
Зусилля працівників каналу сконцентровані на здійсненні заходів щодо охорони вод та їх відтворення. Вздовж русла каналу відведено водоохоронні зони та встановлено відповідні знаки. На територіях водоохоронних зон силами експлуатаційної дільниці каналу виконано залуження, постійно ведеться окошування бур’янів роторною косаркою та засобами малої механізації. Гідрохімлабораторією ведеться контроль за якістю води. На головному водозаборі замінено рибозахисну споруду на більш ефективну.
Держводгоспом України організовано проведення Міжнародного року прісної води і відзначення Міжнародного Дня води в усіх водогосподарських організаціях. На урочистому засіданні, присвяченому Дню води, в нашому управлінні буде проаналізовано водогосподарську обстановку, стан водних ресурсів у регіоні, накреслено завдання на 2003 рік – рік прісної води.
Вітаю своїх колег з Міжнародним днем прісної води і зичу їм успіхів у роботі, і щоб вода, з якою вони мають справу, була завжди чистою, як роса.

В.Бурлака, начальник управління
каналу Дніпро-Інгулець.